Atatürk İçin Ne Dediler Dr. Filiz YAYLACI
     
   

Oturum Aç
Kullanıcı Adı
Paralo
Veriniz Kaydedilti

Olaylar
<
Ekim
>
P S Ç P C C P
-- -- -- -- 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
-- -- -- -- -- -- --

Bu hafta

Ziyaretçiler
Aktif Ziyaretçi : 92
Aktif Üye : 0

Üye listesini görebilmek için giriş yapmalısınız...
Üye Ol

Üyeler
 Üyeler: 2
En Son Hesap : filiz
Üye Listesi

Son - Web Siteleri

   
Atatürk İçin Ne Dediler
Anıtkabir Reformlar ve Atılımlar
Amerika Birleşik Devletleri
 • Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğmuş, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur. - John F.KENNEDY (A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1963)
 • Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. - Franklin ROOSEVELT (A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1963)
 • Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hakkettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel tasını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. General CM ARTHUR Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi. - Roozwelt (Franklen D.) 1928 Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı
 • Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti. - Chicago Tribune
 • Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri. - New York Times
 • İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir. - Gladys Baker (Gazeteci)

 
Almanya
 • O, kişisel kazanç ve un peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmağa uğrasan bir kahramandı. Prof. Walter L. WRIHT Jr. Atatürk Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır. Alman Volkischer Beobachter Gazetesi Almanya, Atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir. - Berlin, Alman Ajansı
 • Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yon göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar. - Profesör Herbert MELZIG (Tarihçi)
 • Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye'ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akil ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve issiz kösesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır. - Illustrierte Dergisi
 • O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir. - Herbert MELZIG

 
Fransa
 • İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor. - Noelle Gazetesi
 • Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kurulusu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk'ün parlak basarisi bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur. - Maurice BAUMANT (Profesör)
 • Çok büyük bir adamdı... bir siyasi dahiydi. - Excelsior Gazetesi
 • Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri. - Le Jour-Echo de Paris
 • Atatürk'ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır. - N. Roger Gazetesi
 • Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi islenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı. - Claude Farrer (Yazar)
 • Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupai titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük olunun basında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye'dir. - Pierre Dominique(Gazeteci)
 • Asırları asan adam !.. - Fransa, Paris Basını
 • Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır. - Albert LEBRUN Fransız Cumhurbaşkanı
 • Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim Ona verilmiştir. - Mercel Sauvage (Gazeteci)
 • Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı. - Gerrad Tongas (Yazar)
 • Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu şutunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; Onun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir. - SANERWIN Gazetesi
 • Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir. - Paris-Le Temps
 • Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:
  Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve Onun tüm askerlileri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. - (1921) Fransız Başbakanı BRIAND
 • Sirksiyle İhtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye'yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılap yaptı. - Paris-Soir'den
 • Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti. - Bertme Georges-Gaulis
 • O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yasayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok uzaklardan bakmak gerekir. - Claude FARRER Fransız Edibi
 • Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları asan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir. - Charles De GAULLE
 • Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her aksam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef'in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?... - George BENNES Vu Gazetesi-1938
 • Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye'nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve bastan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten şurup attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar... - Raymond CARTIER Le Nouvelliste Gazetesi

 
İngiltere
 • Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi basına bir klan oluşturuyordu ve hemen her acıdan tekçi. - The Fortnightiy, Londra
 • Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti. - Spectator
 • Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır. - Observer
 • İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır. - Sundey Times
 • O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermelerdir. - Word Price
 • O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi. - Times Gazetesi
 • Savaş Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk'ün olumu, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın Onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin Ata'sına değer bir görünümden başka bir şey değildir. - (1938) Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı
 • Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir bastı. - Daily Telegraph
 • Cumhuriyet Türkiyesi'nin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız su değerli nitelikleri kişilinde toplamış bulunuyor: alacak gönüllülük, yeterlik ve basari... - The Truth Dergisi
 • O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkalede bulunması, müttefikler bakimindin talihin en acı darbelerinden biridir. - Alan Moorehead (Yazar)
 • Atatürk, eskimiş bilimlerle bos yere kafasını yormama olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa'nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç Şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir. - Herbert Sideabotham(Yazar)
 • Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, Onun essiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir. - (1923) Grace Ellison (Gazeteci)

 
Afganistan
 • O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün Doğu milletleri için de en büyük önderdi. - Emanullah HAN Afgan Kralı

 
Arnavutluk
 • Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan essiz şefini kaybetmiştir. - Stipsi Gazetesi

 
Avusturya
 • Büyük düşüncelerin adamı... bir devlet mimarıydı. - Neue Freie Presse, Viyana
 • Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı birşeyi de istemez. - Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

 
Belçika
 • Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. - Kopenhag - Nasyonal Tidende
 • Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür. - Libre Belgique Gazetesi

 
Bulgaristan
 • Hiçbir memleket, yeni Türkiye'nin Ata'sı tarafından başarıları kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir. - Bulgar Dness Gazetesi

 
Çin
 • Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır. - Ma Shao-Cheng (Yazar)

 
Danimarka
 • Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı. - National Tidence Gazetesi

 
Finlandiya
 • Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi. - Hufvud Stadbladet Gazetesi

 
Hindistan
 • Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri. - Star of India
 • Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. Onun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk. - Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı

 
İran
 • Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. - Tahran Gazetesi
 • Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir SEK'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur. - İran Gazetesi

 
İsrail
 • Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti. Palestine Post
 • Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur. - Ben Gurion İsrail Başbakanı (1963)

 
İsveç
 • O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. Onun sayesinde Türkler, Onun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir. - Nya Dagligt Gazetesi

 
İsviçre
 • Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en büyük Adem'ini başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım. Profesör MORRF
 • Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremiyeceği bir dahi idi. - Profesör SEKRETAN

 
İtalya
 • Hayatının sonuna kadar Milleti'nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. - C. C. SFORZA
 • Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı. - F.Perrone Di San Martino (Yazar)
 • Atatürk'ün olumu ile Yakın Doğu'nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur. - Tribuna Gazetesi

 
Japonya
 • Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük. - Japon Timüs
 • Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider. - The Japon Cohronicle

 
Lübnan
 • Büyük adamlar, kuşaklarının basındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. - KERAMA Lübnan Başbakanı, 10 Kasım 1963)
 • Kelimenin tam anlamıyla bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir... - Loryan Gazetesi (1938)
 • Atatürk, Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. - Ennehar Gazetesi (1938)
 • Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir. - An Nahar

 
Macaristan
 • Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. - Esti Ujsag Macar
 • Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın olumu ile yoksul düşmüştür. - Pester Lioyd Gazetesi
 • Türkiye'yi bir Arı kovanının ve bütün Türkleri de bal aramağa çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır. - Prof. M. Zaajti Franes

 
Mısır
 • Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri. - Egyptian Gazete

 
Norveç
 • Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır. - Le Morgen Bladet Gazetesi

 
Pakistan
 • Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da, Onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever... - Eyüp Han Pakistan Cumhurbaşkanı
 • Bizim aslimiz rengi uçmuş bir kıvılcım iken, Onun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. - İkbal (Sair)

 
Polonya
 • Onun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur... - Polska

 
Romanya
 • Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır. - Independance Romaine Gazetesi (12 Kasım 1938)
 • Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir. - Timpul Gazetesi (12 Kasım 1938)

 
Rusya
 • Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır. Sovyet Başbakanı Kalinin

 
Suriye
 • Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana oturduktan sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi... - Elifba Gazetesi
 • Atatürk'ün başardığı isler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılaplar, Birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir. - El Tekaddum Gazetesi

 
Yugoslavya
 • Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir. - Branko Aczemovic (Elçi)
 • Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hakkedecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alin yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur. - Politika Gazetesi

 
Yunanistan
 • Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir. - Katilerini

Anıtkabir Reformlar ve Atılımlar

Geri

 
 
 
Yazdırılabilir versiyon
© Pedagoji.Net - Site Tasarım HSY©